LAB
Durant molts anys hem sigut un col·lectiu de persones creatives que col·laboraven fent projectes dins el món de l'art i la cultura a Andorra i Berlín. Ara som una cooperativa creativa i ens trobareu a Sabadell des d'on produïm audiovisuals, fotografíes, disseny gràfic i disseny d'interiors.

La nostra estructura és cooperativa i sense ànim de lucre perquè no ens agraden les jerarquies ni competir dins d'un context econòmic histèric, en canvi ens agrada reflexionar, prendre decisions consensuades i cooperar. La idea de creixement infinit ens sembla totalment irracional. En contraposició, pensem que una vida digna, solidària i respectuosa amb l'entorn és molt més gratificant.

Entenem la cultura i l'art com eines que serveixen per articular una societat més humana i per això prioritzem projectes que es trobin en aquesta intersecció a la qual hi afegim serveis a petites empreses, comerç de proximitat i projectes dins de l'economia solidària.

COOPERATIVA
CREATIVA

Durant molts anys hem sigut un col·lectiu de persones creatives que col·laboraven fent projectes dins el món de l'art i la cultura a Andorra i Berlín. Ara som una cooperativa creativa i ens trobareu a Sabadell des d'on produïm audiovisuals, fotografíes, disseny gràfic i disseny d'interiors.

La nostra estructura és cooperativa i sense ànim de lucre perquè no ens agraden les jerarquies ni competir dins d'un context econòmic histèric, en canvi ens agrada reflexionar, prendre decisions consensuades i cooperar. La idea de creixement infinit ens sembla totalment irracional. En contraposició, pensem que una vida digna, solidària i respectuosa amb l'entorn és molt més gratificant.

Entenem la cultura i l'art com eines que serveixen per articular una societat més humana i per això prioritzem projectes que es trobin en aquesta intersecció a la qual hi afegim serveis a petites empreses, comerç de proximitat i projectes dins de l'economia solidària.
COOPERATIVA
CREATIVA