L' EIXIDA


L' Eixida és una cooperativa autogestionària centrada en l'impuls, consolidació i desenvolupament de tota mena de projectes comunitaris adherits als principis de l'Economia Social i Solidària i el cooperativisme a la comarca del Vallès.

La seva feina principal consisteix en dotar d'eines i coneixement útil a les entitats usuàries perquè així puguin dur a terme la seva activitat amb una autonomia plena i bones pràctiques de gestió.

https://www.leixida.org/
Autogestió Cooperativa
ESS, cooperativisme
L' Eixida
Client
Àrea
Identitat visual, comunicació,
vídeo i direcció d'art, disseny web

Serveis


L' Eixida és una cooperativa autogestionària centrada en l'impuls, consolidació i desenvolupament de tota mena de projectes comunitaris adherits als principis de l'Economia Social i Solidària i el cooperativisme a la comarca del Vallès.

La seva feina principal consisteix en dotar d'eines i coneixement útil a les entitats usuàries perquè així puguin dur a terme la seva activitat amb una autonomia plena i bones pràctiques de gestió.

https://www.leixida.org/Autogestió Cooperativa
ESS, cooperativisme
L' Eixida
Client
Àrea
Identitat visual, comunicació, vídeo i direcció d'art, disseny web
Serveis
L' EIXIDA


L' Eixida és una cooperativa autogestionària centrada en l'impuls, consolidació i desenvolupament de tota mena de projectes comunitaris adherits als principis de l'Economia Social i Solidària i el cooperativisme a la comarca del Vallès.

La seva feina principal consisteix en dotar d'eines i coneixement útil a les entitats usuàries perquè així puguin dur a terme la seva activitat amb una autonomia plena i bones pràctiques de gestió.

https://www.leixida.org/Autogestió Cooperativa
ESS
Cooperativisme
L' Eixida
Client
Àrea
Identitat visual
Comunicació
Vídeo i direcció d'art
Disseny web

Serveis
L' EIXIDA
L' EIXIDA


L' Eixida és una cooperativa autogestionària centrada en l'impuls, consolidació i desenvolupament de tota mena de projectes comunitaris adherits als principis de l'Economia Social i Solidària i el cooperativisme a la comarca del Vallès.

La seva feina principal consisteix en dotar d'eines i coneixement útil a les entitats usuàries perquè així puguin dur a terme la seva activitat amb una autonomia plena i bones pràctiques de gestió.

https://www.leixida.org/Autogestió Cooperativa
ESS
Cooperativisme
L' Eixida
Client
Àrea
Serveis
Identitat visual
Comunicació
Vídeo i direcció d'art
Disseny web

L' EIXIDAL' Eixida és una cooperativa autogestionària centrada en l'impuls, consolidació i desenvolupament de tota mena de projectes comunitaris adherits als principis de l'Economia Social i Solidària i el cooperativisme a la comarca del Vallès.

La seva feina principal consisteix en dotar d'eines i coneixement útil a les entitats usuàries perquè així puguin dur a terme la seva activitat amb una autonomia plena i bones pràctiques de gestió.

Web de L'Eixida.Autogestió Cooperativa

ESS
Cooperativisme
L' Eixida
Client
Àrea
Identitat visual
Comunicació
Vídeo i direcció d'art
Disseny web

Serveis
L'Eixida com a marca s'estructura a partir d'un llenguatge visual composat per múltiples elements que es comuniquen entre ells.

El concepte propi d'eixida en la seva ascepció de sortida és el fil conductor de tot el seu univers, entenent sortida com a metàfora d'alternativa.
DE LA METÀFORA
A L'ISOTIP
L'isotip té com a inspiració principal el disseny d'una rajola d'una casa de cos sabadellenca. A partir d'aquest element i de la combinació de totes les metàfores visuals esdevé un espai que pretén ser tridimensional i que dona sortida a l'exterior.
L'ALTERNATIVA.
La tipografia està present tant en el logotip com en tota la comunicació escrita.

La DINPro reforça dues característiques importants de la marca:

MODERNITAT
FUNCIONALITAT
| Light
| Regular
| Medium
| Bold
| Black
DINPro
De L'Eixida neixen 3 eixos que articulen tota la identitat visual.
S'aposta per la filosofia DIY (Do It Yourself) mitjançant un sistema de caixes que permet al client tenir plena autonomia per crear noves composicions.
L'Eixida surt al carrer, l'escenari de la vida on passen les coses, on les persones ens trobem, on
generem vincles.

LA
TIPOGRAFIA

ELS
EIXOS
EL
SISTEMA
DE CAIXES

L'EIXIDA
AL CARRER
L'Eixida al carrer és una invitació a participar i reflexionar entorn als valors de l'Economia Social i Solidària.
L'Eixida al carrer és una invitació a participar i reflexionar entorn als valors de l'Economia Social i Solidària.
L'Eixida com a marca s'estructura a partir d'un llenguatge visual composat per múltiples elements que es comuniquen entre ells.

El concepte propi d'eixida en la seva ascepció de sortida és el fil conductor de tot el seu univers, entenent sortida com a metàfora d'alternativa.
DE LA METÀFORA
A L'ISOTIP
MODERNITAT
FUNCIONALITAT
| Light
| Regular
| Medium
| Bold
| Black
DINPro

LA
TIPOGRAFIA
L'isotip té com a inspiració principal el disseny d'una rajola d'una casa de cos sabadellenca. A partir d'aquest element i de la combinació de totes les metàfores visuals esdevé un espai que pretén ser tridimensional i que dona sortida a l'exterior.
La tipografia està present tant en el logotip com en tota la comunicació escrita.

La DINPro reforça dues característiques importants de la marca:

ELS
EIXOS
De L'Eixida neixen 3 eixos que articulen tota la identitat visual.
EL
SISTEMA
DE CAIXES
S'aposta per la filosofia DIY (Do It Yourself) mitjançant un sistema de caixes que permet al client tenir plena autonomia per crear noves composicions.
EL
SISTEMA
DE CAIXES
L'Eixida surt al carrer, l'escenari de la vida on passen les coses, on les persones ens trobem, on generem vincles.
L'Eixida al carrer és una invitació a participar i reflexionar entorn als valors de l'Economia Social i Solidària.
L'Eixida com a marca s'estructura a partir d'un llenguatge visual composat per múltiples elements que es comuniquen entre ells.

El concepte propi d'eixida en la seva ascepció de sortida és el fil conductor de tot el seu univers, entenent sortida com a metàfora d'alternativa.
DE LA METÀFORA
A L'ISOTIP
L'isotip té com a inspiració principal el disseny d'una rajola d'una casa de cos de sabadellenca. A partir d'aquest element i de la combinació de totes les metàfores visuals esdevé un espai que pretén ser tridimensional i que dona sortida a l'exterior.
MODERNITAT
FUNCIONALITAT
| Light
| Regular
| Medium
| Bold
| Black
DINPro
S'aposta per la filosofia DIY (Do It Yourself) mitjançant un sistema de caixes que permet al client tenir plena autonomia per crear noves composicions.
L'Eixida surt al carrer, l'escenari de la vida on passen les coses, on les persones ens trobem, on generem vincles.

LA
TIPOGRAFIA
La tipografia està present tant en el logotip com en tota la comunicació escrita. La DINPro reforça dues característiques importants de la marca:

ELS
EIXOS
De L'Eixida neixen 3 eixos que articulen tota la identitat visual.
EL
SISTEMA
DE CAIXES

L' EIXIDA
AL CARRER
L'Eixida al carrer és una invitació a participar i reflexionar entorn als valors de l'Economia Social i Solidària.
L'Eixida com a marca s'estructura a partir d'un llenguatge visual composat per múltiples elements que es comuniquen entre ells.

El concepte propi d'eixida en la seva ascepció de sortida és el fil conductor de tot el seu univers, entenent sortida com a metàfora d'alternativa.
DE LA METÀFORA
A L'ISOTIP
L'isotip té com a inspiració principal el disseny d'una rajola d'una casa de cos sabadellenca. A partir d'aquest element i de la combinació de totes les metàfores visuals esdevé un espai que pretén ser tridimensional i que dona sortida a l'exterior.
La tipografia està present tant en el logotip com en tota la comunicació escrita. La DINPro reforça dues característiques importants de la marca:

MODERNITAT
FUNCIONALITAT
| Light
| Regular
| Medium
| Bold
| Black
DINPro
De L'Eixida neixen 3 eixos que articulen tota la identitat visual.
S'aposta per la filosofia DIY (Do It Yourself) mitjançant un sistema de caixes que permet al client tenir plena autonomia per crear noves composicions.
L'Eixida surt al carrer, l'escenari de la vida on passen les coses, on les persones ens trobem, on
generem vincles.
L'Eixida al carrer és una invitació a participar i reflexionar entorn als valors de l'Economia Social i Solidària.

LA
TIPOGRAFIA

ELS
EIXOS

ELS
EIXOS

L'EIXIDA
AL CARRER
L'Eixida com a marca s'estructura a partir d'un llenguatge visual composat per múltiples elements que es comuniquen entre ells.

El concepte propi d'eixida en la seva ascepció de sortida és el fil conductor de tot el seu univers, entenent sortida com a metàfora d'alternativa.
DE LA METÀFORA
A L'ISOTIP
L'isotip té com a inspiració principal el disseny d'una rajola d'una casa de cos sabadellenca. A partir d'aquest element i de la combinació de totes les metàfores visuals esdevé un espai que pretén ser tridimensional i que dona sortida a l'exterior:
L'ALTERNATIVA.
LA
TIPOGRAFIA
La tipografia està present tant en el logotip com en tota la comunicació escrita. La DINPro reforça dues característiques importants de la marca:

MODERNITAT
FUNCIONALITAT
| Light
| Regular
| Medium
| Bold
| Black
DINPro
ELS
EIXOS
De L'Eixida neixen 3 eixos que articulen tota la iden-titat visual.
EL SISTEMA
DE CAIXES
S'aposta per la filosofia DIY (Do It Yourself) mitjançant un sistema de caixes que permet al client tenir plena autono-mia per crear noves compo-sicions.
L'Eixida surt al carrer, l'escenari de la vida on passen les coses, on les persones ens trobem, on
generem vincles.
L'EIXIDA
AL CARRER
L'Eixida al carrer és una invitació a participar i re-flexionar entorn als valors de l'Economia Social i Solidària.